research

Difficult transition? Boost your serotonin level

The changing hormone balance during menopause creates chain reactions that can contribute to mood swings, tension and a negative mood. One of the most important starting points is the lower production of estrogen.

Estrogen in turn stimulates the production of the 'happiness hormone' serotonin. Serotonin – which is not a hormone, but a neurotransmitter – is a substance that works in the brain and ensures that you have a good mood.

In addition to your mood, serotonin also has an effect on sleep quality, digestion, appetite and hunger. During the menopause, the estrogen level drops and therefore less serotonin is produced. Why is that important?

Serotonin deficiency can lead to:

  • anxious, depressed or depressed feelings
  • mood swings and irritability
  • sleep problems and fatigue
  • craving sugar and carbohydrate foods
  • impulsivity
  • nausea and digestive problems

How do you keep your serotonin levels up?

Our body produces serotonin itself. That's good news because you can influence the production of serotonin in your body.

Production is also disrupted or slowed down by stress and/or sleep deprivation. Healthy food, sufficient exercise and sunlight, on the other hand, are essential to maintain your serotonin level. A pure, balanced and varied diet with lots of proteins, vitamin Bs, vitamin D3 and magnesium is an absolute must for a good serotonin balance.

Do you feel - despite these tips - that you are getting out of balance? Then supplements with natural plant extracts and vitamins can help boost your serotonin levels.

Natural Serotonin Boosters:

Saffron

Studies have shown that the use of saffron is effective in improving overall mood. It promotes emotional balance and reduces anxious and depressed feelings. It is believed that saffron slows down the consumption of serotonin, so that serotonin stays in our brains longer. It is very important that the active ingredients in the saffron extract, namely safranal and crocin, are present in a sufficiently high percentage. Because saffron improves your mood and reduces anxiety, saffron can also help treat mild to moderate depression and burnout. Several studies have already confirmed the effectiveness of saffron as a natural anti-depressant. That is why we also call saffron a 'the mood booster'.

Ashwagandha

Ashwagandha is best known for its stress hormone lowering properties, especially in relation to cortisol. Cortisol is a stress hormone produced by the adrenal glands during stressful situations or when your blood sugar level is low. Ashwagandha will slow down the production of this hormone. This will regulate your stress system and keep your serotonin level in balance.

Stress is the biggest mood killer there is. Those who suffer from stress feel unhappy and are easily irritated. Ashwagandha calms you down and makes you more resilient to physical and mental stress. Research in chronically stressed adults shows that the use of ashwagandha significantly lowers cortisol compared to the control group. Those taking the highest dose even experienced a 30% reduction. That's why we call ashwagandha 'the stress reducer' !

Rhodiola

Rhodiola rosea has been used for more than three thousand years in European and Asian traditional medicine against mental and physical stress, fatigue and lack of energy. This plant is therefore called an adaptogen. This means that the plant contains properties that make it easier for your body and mind to adapt to extreme situations of physical and mental stress. These properties have a positive impact on both your dopamine and your serotonin levels.

As a result, Rhodiola rosea fights fatigue and lethargy and stimulates your stamina so that you can perform well at work and during sports.

Discover the effect for yourself now.

With Mood Rise from Vitasonar you have access to a unique formula that combines these 3 serotonin boosters.


In addition, Mood Rise also contains high-quality magnesium, vitamin D3 and a vitamin B complex. Mood Rise uses standardized extracts. This ensures that the active substances of the plant extracts are present to a high degree and that you will feel a clear effect.

Oestrogeen stimuleert op haar beurt de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ serotonine. Serotonine – dat overigens geen hormoon is maar een neurotransmitter – is een stofje dat in de hersenen werkt en zorgt dat je een goede stemming hebt.

Serotonine heeft naast je gemoed ook effect op de slaapkwaliteit, de spijsvertering, de eetlust en het hongergevoel. In de overgang daalt het oestrogeenniveau en dus wordt er ook minder serotonine aangemaakt. Waarom is dat belangrijk? 

Ontdek Mood Rise

Ons lichaam maakt serotonine zelf aan. Dat is goed nieuws want je hebt dus zelf invloed op de aanmaak van de serotonine in je lijf.

De aanmaak productie wordt daarnaast ook verstoord of afgeremd door stress en/of slaaptekort.

Gezonde voeding, voldoende beweging en zonlicht daarentegen zijn essentieel om om je serotonine-niveau op peil te houden. Een puur, gebalanceerd en gevarieerd dieet met veel eiwitten, vitamine B's, vitamine D3 en magnesium is een absolute aanrader voor een goede serotonine balans.

Ontdek De Werking

Voel jij - ondanks deze tips- toch dat je uit balans raakt? Dan kunnen supplementen met natuurlijke planten-extracten en vitaminen helpen om jouw serotonine-gehalte een boost te geven.

Natuurlijke SEROTONINE boosters:

Studies toonden aan dat het gebruik van saffraan effectief werkt ter verbetering van de algehele gemoedstoestand. Het bevordert het emotioneel evenwicht en vermindert angstige en neerslachtige gevoelens. Het wordt aangenomen dat saffraan het verbruik van serotonine vertraagd waardoor serotonine langer in onze hersenen aanwezig blijft. Hierbij is het heel belangrijk dat de actieve ingrediënten in het saffraan-extract, namelijk safranal en crocine in een voldoende hoog percentage aanwezig zijn. Doordat saffraan je humeur verbetert en angstklachten vermindert, kan saffraan ook helpen bij de behandeling van een lichte tot matige depressie en burn-out. Reeds verschillende onderzoeken bevestigen de effectiviteit van saffraan als natuurlijk anti-depressivum. Daarom noemen wij saffraan ook wel een 'the mood booster'.

Ashwagandha is vooral bekend vanwege zijn stresshormoon-verlagende eigenschappen, en dan vooral in verband met cortisol. Cortisol is een stresshormoon dat geproduceerd wordt door de bijnieren tijdens stressvolle situaties of wanneer je bloedsuikerniveau laag is. Ashwagandha gaat de productie van dit hormoon afremmen. Hierdoor zal je stress-systeem worden gereguleerd en blijft je serotonine peil in balans.

Stress is namelijk dé grootste mood killer die er bestaat. Wie last heeft van stress voelt zich ongelukkig en is snel geïrriteerd. Ashwagandha brengt je tot rust en maakt je weerbaarder voor fysieke en mentale stress. Uit onderzoek bij chronisch gestresste volwassenen blijkt dat het gebruik van ashwagandha voor een significante verlaging van cortisol zorgt, in vergelijking met de controlegroep. Degenen die de hoogste dosis innamen, ondervonden zelfs een vermindering van 30%. Daarom noemen wij ashwagandha ‘the stress reducer’!

Rhodiola rosea wordt al meer dan drieduizend jaar in de Europese en Aziatische traditionele geneeskunde toegepast tegen mentale en fysieke stress, vermoeidheid en energiegebrek. Deze plant wordt dan ook een adaptogeen genoemd. Dit betekent dat de plant eigenschappen bevat die ervoor zorgen dat jouw lichaam en geest zich makkelijker kunnen aanpassen aan extreme situaties van fysieke en mentale stress. Deze eigenschappen hebben zowel een positieve invloed op je dopamine als op je serotonine-niveau.

Rhodiola rosea bestrijdt hierdoor vermoeidheid en futloosheid en stimuleert je uithoudingsvermogen zodat je goed kan presteren op je werk en tijdens het sporten.

Ontdek nu zelf de werking. 

Met Mood Rise van Vitasonar heb je toegang tot een unieke formule die deze 3 serotonine-boosters combineert.


Daarnaast bevat Mood Rise ook hoogwaardig magnesium, vitamine D3 en een vitamine B-complex. Mood Rise maakt gebruik van gestandaardiseerde extracten. Hierdoor ben je verzekerd dat de actieve stoffen van de plantenextracten in hoge mate aanwezig zijn en je een duidelijk effect zal voelen.